دستگاه کپی فرز upvc اتوماتیک

دستگاه کپی فرز اتوماتیک شرکت باتی پن ترکیه یکی از بهترین دستگاه های کپی فرز حال حاضر می باشد . دستگاه سه کاره کپی فرز در واقع برای آب راه، جای دستگیره ،جای قفل استفاده می شود اما دستگاه باتی…